Turičná - Novéna -Gaboltov 2019

Informácie o udalosti

Hodnotenie návštevníkov: 

Tel. číslo:  054/47 94 133

E-mail:  gaboltov@rimkat.sk

Adresa:   Gaboltov 28, Rímskokatolícka farnosť sv. Vojtecha, Gaboltov 086 02

Pre:  Pre každého

Začiatok:  30.05.2019 (00:00)

Koniec:  09.06.2019 (00:00)

Vystupujúci

MONS. Jozef Šechný, VDP: Stanislav Stronček, VDP. Andrej Kačmar, O. Metod Marcel Lukačik CSsR, P. František Skonc CSsR, P. Roman Janáč CSsR, VDP: Peter Ceľuch, P. Martin Zanovit CSsR, P. Martin Šabo CSsR, VDP. Marek Ondrej, P. Václav Hypius CSsR

Popis

Od slávnosti Nanebovstúpena Pána do slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa spolu modlíme a vyprosujeme potrebné dary Ducha Svätého. Brána mariánskej svätyne bude otvorená 24 hodín denne pre každého, kto sa chce zastaviť v kolotoči života a načerpať silu a pokoj od Eucharistického Krista. Spoločný modlitbový program, vrátane sv. omše bude od 17.00 hod. do 21.00 hod. (sv. omša cca po 19.00.) Sv. zmierenia od 17.00 (okrem slávnosti Nanebovstúpenia, kedy sa bude spovedať po sv. omši). Adorácie počas dňa zabezpečuje farnosť Gaboltov. Nočné adorácie koordinuje Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pre nočných adorátorov sv. omša každé ráno o 5.00. Privítame pomoc aj iných dobrovoľníkov na dennú, alebo nočnú adoráciu, kto má záujem nech sa vopred záväzne nahlásiť na email: gaboltov@rimkat.sk V tomto jubilejnom roku 400tého výročia smrti Košických mučeníkov budeme uvažovať o pôsobení Ducha Svätého v siedmych sviatostiach a štyroch kardinálnych čnostiach. Farský kostol sv. Vojtecha bol určený v tomto jubilejnom roku Košických mučeníkov ako miesto na získanie úplných odpustkov.

GALLERY

comments powered by Disqus