Pamätník Gašpara Šeredyho

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región: 

Popis

Pomník Gašpara Šeredyho bol postavený v roku 1566. Stojí na križovatke medzi mestom a mestskou časťou Dlhá Lúka pod starou rozložitou lipou. Traduje sa, že na tomto mieste puklo od žiaľu srdce jednému z majiteľov hradu Zborov, Gašparovi Šeredymu. Ten predal svoj hrad Rákoczimu za tisíc zlatých. Podmienkou bolo, aby všetky mince na zaplatenie boli razené v Sedmohradsku v jednom roku. Keďže toľko mincí sa v Sedmohradsku nevyrazilo za niekoľko rokov, bol presvedčený, že podmienku Rákoczy nesplní. Žiaľ, mýlil sa. Dohodnutú sumu presne na deň dostal a hrad musel odovzdať svojmu novému majiteľovi. Keď skormútený odchádzal z hradu, na mieste, kde je postavený pamätník sa otočil, aby ešte raz videl svoj milovaný hrad a od žiaľu mu puklo srdce. Pomník pripomína smrť niekdajšieho majiteľa Makovického hradného panstva Gašpara II. Serédiho, ktorý na tomto mieste náhle skonal, zrejme na zlyhanie srdca v roku 1566. Pomník dala vybudovať jeho manželka Anna, rodená Méreiová. Zdroj: www.bardejov.sk

Viac info na: tik.bardejov.travel

Galéria

comments powered by Disqus