BORODÁČ Ján (1892 - 1964)

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Ján Borodáč, pseud. Ján Debnár, Janko Bystrý je jedným zo zakladateľov a budovateľov slovenského profesionálneho divadla. Bol divadelným režisérom, hercom, pedagógom a prekladateľom. Ako herec, medzi rokmi 1921 a 1948 vytvoril na javiskách Slovenského národného divadla a Východoslovenského národného divadla skoro sto postáv. Jeho význam však tkvie v tom, že organizoval slovenský divadelný život a významnou mierou sa zaslúžil o vybudovanie slovenského profesionálneho divadelníctva. Ako režisér sledoval najmä národno-buditeľské ciele. SND hrávalo v odnárodnených a pomaďarčených mestách, kde sa snažilo získať divákov pre nové slovenské divadlo.

Viac info na: sk.wikipedia.org/wiki/Prešov#Osobnosti

Galéria

comments powered by Disqus