WERNHER Juraj (1497- 1567)

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Lekár, učenec, radca kráľovskej rodiny a humanista, zakladateľ uhorskej hydrografie. Ako prvý systematicky a objektívne popísal 22 najvýznamnejších lokalít v Uhorsku, na ktorých sa nachádzali minerálne, alebo termálne pramene.Svojimi prácami významnou mierou prispel k položeniu základov hydrológie, hydrogeológie a balneológie u nás a v Európe.

Viac info na: sk.wikipedia.org/wiki/Prešov#Osobnosti

comments powered by Disqus