Vdp. Andrej Lipka

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Andrej LIPKA sa narodil 12. marca 1921 v Tulčíku v roľníckej rodine Andreja a Márie, rod. Brendzovej ako štvrté dieťa po Andrejovi, Štefanovi a Anne. Nebohý duchovný otec Andrej Lipka bol publicisticky a literárne činný, najmä ako prekladateľ.

Viac info na: tulcik.sk/index.php?page_id=98

Galéria

comments powered by Disqus