mons. Štefan Fogaš

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Mons. Štefan Fogaš sa narodil 13. decembra 1924 v Šarišskej Trstenej v početnej roľníckej rodine. Po maturite na gymnáziu v Prešove ho biskup Mons. Jozef Čársky, apoštolský administrátor Košickej diecézy, prijal do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a zakrátko ho vyslal na štúdiá filozofie a teológie na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. Za kňaza bol vysvätený 8. júla 1951 za Košickú diecézu. Pre politickú situáciu na Slovensku sa nemohol vrátiť domov, preto po vysviacke dva roky pôsobil v pastorácii ako kaplán v severnom Taliansku. Po nadobudnutí pastoračných skúseností sa v roku 1954 vrátil do Ríma, aby pokračoval v štúdiách civilného a cirkevného práva na Pápežskej Lateránskej univerzite a súbežne študoval na Pápežskej cirkevnej akadémii diplomaciu, ktorá pripravuje budúcich diplomatov Vatikánu – ako prvý slovenský kňaz v dejinách.

Viac info na: katolickenoviny.sk/15-2016-stefan-fogas-prvy-slovensky-diplomat-v-sluzbach-vatikanu/

Galéria

comments powered by Disqus