Mgr. Ján Krajňák, mons.

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Mons. Mgr. Ján Krajňák (* 10. júl 1924, Sedlice – † 23. február 2005, Košice) bol titulárny kanonik, emeritný prodekan gréckokatolíckej cirkvi a čestný dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika. Študoval na Vysokej bohosloveckej škole v Prešove a Cyrilometodejskej bohosloveckej fakulte Palackého univezity v Olomouci. Absolutórium z teológie získal 7. júla 1949. Z ďalšieho štúdia na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v odbore slovenčina-filozofia ho vylúčili z ideologicko-kádrových dôvodov. Bol zaistený v Karlových Varoch v roku 1952, v apríli 1954 odsúdený na päť a pol roka pre "zločin velezrady proti republike". Od roku 1964 až po dôchodok pracoval ako jazykový korektor v košických tlačiarňach. Tajne prijal vysviacku za gréckokatolíckeho kňaza. V roku 1990 pripravoval obnovenie teologického štúdia v Prešove a stal sa prodekanom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Prednášal filozofické disciplíny, dejiny filozofie, kresťanskú sociálnu náuku a latinčinu. Pápež Ján Pavol II mu v roku 1992 udelil titul Monsignore. Ešte v roku 1998 pracoval ako riaditeľ biskupského úradu v Prešove. Je autorom samizdatovej básnickej zbierky s názvom "Áno a nie", ktorá vznikla pod jeho vtedajším väzenským číslom AO - 34568. Pochovaný je na cintoríne v Sedliciach.

Viac info na: sk.wikipedia.org/wiki/Ján_Krajňák

Galéria

comments powered by Disqus