Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, je jednou z vysunutých expozíciiSlovenského technického múzea v Košiciach, ktoré sa ako jediné na Slovensku zameriava na históriu vedy a techniky na tomto území. Expozícia zachytáva vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala v jeho rodnom dome. V expozícii je sústredených vyše 600 exponátov dokumentujúcich históriu fotografickej optiky. V centre pozornosti je dokumentácia Petzvalových objavov vrátane jeho najslávnejšieho objektívu. Návštevník má možnosť oboznámiť sa s vývojom fotografických pomôcok od plynových lámp až po kopírovacie stroje. Za pozornosť stojíunikátna zbierka uzávierok fotoaparátov. Osobitná časť expozície je venovaná počiatkom kinematografie, do vývoja ktorej takisto významne zasiahol Petzval svojim objavom. OTVÁRACIA DOBA: utorok - sobota: 10.00 - 16.30 hod. VSTUPNÉ: Dospelí: 1,50 €; študenti, dôchodcovia, Deti 1 €. Zdroj: www.stm-ke.sk

Viac info na: www.stm-ke.sk

Galéria

comments powered by Disqus