Dom Majstra Pavla

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Historický dom Majstra Pavla z Levoče sa nachádza na námestí Levoče. Expozícia predstavuje život a dielo jedného z najväčších majstrov neskorej gotiky – rezbára Majstra Pavla. Vo forme faximile dokumentuje jeho najvýznamnejšie diela monumentálneho i komorného charakteru, ktorých originály sa nachádzajú nielen v chráme sv. Jakuba v Levoči ale aj v chrámoch takmer celého Slovenska. Fotografický a faktografický materiál približuje majstrove životné osudy. Návštevníci si môžu z blízka prezrieť slávnu „Poslednú večeru“ z najvyššieho gotického oltára na svete – hlavný oltár chrámu sv. Jakuba v Levoči ale aj plastiky z oltára „Narodenia“, či z oltára sv. Jánov a mnoho ďalších zaujímavých diel. Okrem obytných priestorov sa v zadnej časti domu nachádza miestnosť pôvodne slúžiaca rezbárovi Majstrovi Pavlovi ako dielňa. Má renesančný strop, zdvojené okno a kamenný stĺp v strede. OTVÁRACIE HODINY: Pondelok- Nedeľa: 9.00 – 17.00. VSTUPNÉ: Dospelý -3,5€; Zľavnené – 2 €. Zdroj: www.spisskemuzeum.com

Viac info na: www.spisskemuzeum.com

Galéria

comments powered by Disqus