Autorské Práva

Akékoľvek použžitie častí diela alebo jeho celku, najmä rozmnožžovanie a šírenie textov, obrázkov a fotografií (aj v anglickom, prípadne inom jazyku)  akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (IPC) je zakázané.