Kontakt

Inovačné partnerské centrum
Hlavná 139
080 01 Prešov

Informačné stredisko: +421 51 7081 905
e-mail: info@ipcpo.sk