Novoročný koncert

Informácie o udalosti

Hodnotenie návštevníkov: 

Tel. číslo:  +421 51 7081 907

E-mail:  info@ipcpo.sk

Adresa:   Hlavná 139, Prešov 080 01

Pre:  Pre každého

Začiatok:  09.01.2020 (18:00)

Koniec:  09.01.2020 (20:00)

Vystupujúci

P r o g r a m N o v o r o č n é h o k o n c e r t u 09.01.2020 1. J. Charpentier - Te Deum Quartetto Ristretto 2. John F. Wade – Adeste Fideles Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto 3. G. F. Händel - Water music-air, Bouree Quartetto Ristretto 4. W. A. Mozart - Ave Verum Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto 5. Betlehemský príbeh – (podľa videní sv. Brigity Švédskej) Martina Poláková – recitácia 6. C. Franck – Panis Angelicus Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto 7. Quartetto, napr. Jean – Joseph Mouret: Rondo Quartetto Ristretto 8. Vstaňte pastieri, vstaňte hore, narodil sa Ježiš v Betlemskom dvore Sem sme prišli zo salaša (upravená, zo zbierky spevov vydaných pred zostavením JKS) Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto 9. Modlitba k Panne Márii (podľa videní sv. Brigity Švédskej) Martina Poláková – recitácia 10. Ave Mária Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto 11. F. Gruber - Tichá noc Brigita Tivadarová – spev, Quartetto Ristretto Dramaturgia a scenár koncertu: Brigita Tivadarová

Brigita Tivadarová - soprán Vyštudovala operný spev na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (DiS.art.). Zameriava sa na príležitostnú koncertnú činnosť, kde prezentuje áriový a piesňový repertoár rôznych štýlových období a duchovnú tvorbu. Koncertne sa predstavila doma aj v zahraničí (Kanada a Anglicko). Spievala na pútiach v Jeruzaleme, Betleheme, Fatime, Lurdoch a pri zasvätení Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Je riaditeľkou Občianskeho združenia Arioso, kde zabezpečuje organizovanie a dramaturgiu koncertov, získavanie finančných partnerov, propagáciu, vypracováva odborné sprievodné slová na koncertoch, vypracováva a koordinuje projekty OZ a zároveň je aktívna v jeho koncertnej činnosti. Spolupracovala so súbormi zameranými na barokovú hudbu. V rokoch 2010 - 2013 pôsobila ako pedagóg spevu na Katedre hudby Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. K jej zborovej praxi patrilo účinkovanie v zbore Hudobno-dramatického súboru Tarasa Ševčenka v Bratislave so zameraním na ukrajinskú opernú tvorbu (vystúpenia Slovensko, Poľsko a Ukrajina). Pracuje ako manažérka projektov zo zdrojov Európskej únie pre obce, mestá a podnikateľské subjekty. Je registrovanou mediátorkou. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Obchodnú akadémiu v Prešove.

Quartetto Ristretto Quartetto Ristretto hrá v zložení: flauta (Renáta Zgolová), husle (Dagmar Čurová), viola (Zuzana Dzurendová), violončelo(Jana Bilaničová). Odbory jednotlivých hudobných nástrojov vyštudovali na Konzervatóriu v Košiciach a v Žiline. Kvarteto vzniklo v roku 2013 a do dnešného dňa má za sebou celý rad úspešných produkcií na svadobných obradoch, slávnostných recepciách, vernisážach, či koncertoch. Kvarteto pôsobí v orchestri Latinského zboru v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, zabezpečuje hudobný sprievod na pútiach na Kalvárii v Prešove, spolupracuje so skladateľom B. Herstekom a jeho členky pôsobili ako členky orchestra na multimediálnych koncertoch venovaných prvému slovanskému pápežovi, sv. Jánovi Pavlovi II. Členkami kvarteta sú profesionálne hudobníčky so skúsenosťami v hraní v orchestroch DJZ Prešov a ŠD Košice, ktoré sa naďalej rozvíjajú aj v tomto komornom telese. Zároveň pedagogicky pôsobia na miestnych základných umeleckých školách. Hudobná produkcia a výnimočný zvuk živého komorného telesa pri slávnostných príležitostiach vyzdvihne jedinečnosť chvíle a dokáže vytvoriť silnú emocionálnu atmosféru.

Martina Poláková - recitácia V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium (PhD.) na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove odbor Katolícka teológia so zameraním na masmédiá, masmediálnu kultúru a komunikáciu. Má ukončené Mgr. štúdium Probácie a mediácie na Prešovskej univerzite a Hotelovú akadémiu v Prešove. Od roku 1997 bola aktívnou moderátorkou a redaktorkou v rádiách Východ, Okey, Flash, Prešov. V rokoch 2008 – 2012 v rámci doktorandského štúdia aktívne prednášala, spolupodieľala sa na projektoch, školeniach Bc. a Mgr. prác a vykonávala publikačnú činnosť v oblasti mediálnej problematiky a komunikácie. Aktívne sa venuje moderovaniu firemných, kultúrnych a charitatívnych podujatí. Občianske združenie Arioso vzniklo za účelom rozvoja a podpory klasickej hudby, a to prostredníctvom propagácie hudobného umenia umelcov pôsobiacich v občianskom združení, umelcov pôsobiacich v našom regióne a v oblasti východného Slovenska. Jeho činnosť sa zameriava predovšetkým na organizovanie koncertov klasickej hudby, spoluprácu s mestami a kultúrnymi inštitúciami, vzdelávaciu činnosť a hudobnú úpravu skladieb. http://ozarioso.webnode.cz/

Popis

Inovačné partnerské centrum Vás srdečne pozýva na Novoročný koncert, na ktorom odznejú vianočné piesne, koledy a barokové inštrumentálne skladby pre kvarteto, v podaní opernej speváčky Brigity Tivadarovej, telesa Quartetto Ristretto a recitácií Martiny Polákovej. Koncert sa uskutoční dňa 9. januára 2020 (štvrtok) o 18:00 v priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej 139 v Prešove, v rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") financovaného z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Vstup je voľný. Z dôvodu kapacitných obmedzení Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti odpoveďou na tento email. Tešíme sa na stretnutie s Vami. S pozdravom a prianím všetkého dobrého v Novom roku 2020 Mgr. Jozef Šimko riaditeľ Inovačného partnerského centra

GALLERY

comments powered by Disqus