Duchovné cvičenia formou lectio divina

Informácie o udalosti

Hodnotenie návštevníkov: 

Tel. číslo:  +421 948 892 929

E-mail:  domsj.po@gmail.com

Adresa:   POD KALVÁRIOU 81, Exercičný dom sv. Ignáca - Prešov 080 01

Pre:  Pre každého

Začiatok:  29.04.2019 (00:00)

Koniec:  07.05.2019 (00:00)

Vystupujúci

Popis

Miesto konania: Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove, Prešov, Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove Ignaciánske duchovné cvičenia sa v našich exercičných domoch dávajú dvoma spôsobmi: prvým sú skupinové duchovné cvičenia, pri ktorých sú podnety k osobnej rozjímavej modlitbe (tzv. body) dávané spoločne, dva až štyrikrát za deň, vo vopred určenom čase a na určenú tému; druhým spôsobom sú individuálne sprevádzané duchovné cvičenia, pri ktorých exercitátor (kto cvičenia dáva) prispôsobuje podnety k osobnej rozjímavej modlitbe individuálnym potrebám exercitanta (kto sa cvičí), čo predpokladá denne osobné stretnutie s exercitátorom a ochotu otvorene s ním rozprávať o svojej modlitbe a duchovnom živote.

GALLERY

comments powered by Disqus