V ZNAMENÍ KRÍŽA

Informácie o udalosti

Hodnotenie návštevníkov: 

Tel. číslo:  +421 54 742 4634 (Sekretariát)

Adresa:   Zámocká 519/3, Stropkov 091 01

Pre:  Pre každého

Začiatok:  01.03.2019 (00:00)

Koniec:  02.06.2019 (00:00)

Vystupujúci

Popis

Kaštieľ v Stropkove bude do júna v znamení kríža S blížiacou sa Veľkou nocou pripravilo Krajské múzeum v Prešove vo svojej pobočke – v kaštieli Stropkov – tematickú výstavu zameranú na artefakty spojené s krížom ako náboženským symbolom. Návštevníci tu od 1. marca môžu obdivovať predmety, ktoré neboli doteraz prístupné verejnosti. Vystavené nie sú len Ukrižovania, ale aj diela, ktoré s tematikou súvisia. Hlavným zámerom kurátorov výstavy bolo prezentovať korpusy Krista, s krížom alebo bez neho. K najzaujímavejším exponátom patrí Sediaci Kristus (Kristus v zamyslení) od miestneho rezbára z obdobia okolo polovice 18. storočia. „Ide o barokovú kópiu Sediaceho Krista z Prešova od Majstra Pavla z Levoče. Toto barokové dielo zaujme najmä sugestívnym znázornením stôp po bičovaní“, prezradil Mgr. Jozef Ridilla, historik umenia Krajského múzea v Prešove a jeden z trojice kurátorov výstavy. Výsledná kolekcia zahŕňa najmä barokovú slohovú kultúru 17. a 18. storočia. Toto obdobie bolo podľa Ridillu posledným obdobím novoveku, kedy sa viera prežívala intenzívne a autenticky a brala sa ako samozrejmá súčasť každodenného života. “Za pozornosť určite stojí aj exponát z 2. polovice 17. storočia – Ukrižovaný (Corpus Christi), takzvaný protireformačný. Zobrazením Kristovho rúška sa autor snažil napodobniť neskorogotický sloh a poukázať tak na návrat k cirkevnému učeniu pred reformáciou,“ vysvetľuje Ing. Samuel Bruss, odborný zamestnanec Krajského múzea v Prešove. Vystavené nie sú len Ukrižovania, ale aj predmety, ktoré s tematikou súvisia, napríklad Pieta, Kalvária, Božské srdce Ježišovo, ale aj bohoslužobný kalich, chrámový svietnik, či adorujúci anjeli. Návštevníci sa tu stretnú s rôznymi formami umeleckej kultúry od majstrovských diel profesionálnych autorov cez rustikalizujúce práce až k ľudovým transformáciám témy. „Niekoľko krucifixov z 19. storočia má napríklad výtvarne poňaté aj brvná kríža, ktoré sa pridaním rastlinných ornamentov menia na biblický Strom poznania dobrého a zlého,“ dodáva Ridilla. Výstavu tvorí 40 predmetov, ktoré pochádzajú zo zbierok Krajského múzea v Prešove ale aj zo súkromných zbierok. Kurátormi výstavy sú odborní pracovníci múzea Nikoleta Lattová, Jozef Ridilla a Samuel Bruss. Vernisáž sa uskutoční v piatok 1. marca o 16.00 h v priestoroch kaštieľa v Stropkove. Výstava potrvá do 2.6.2019.

GALLERY

comments powered by Disqus