Národný týždeň manželstva

Informácie o udalosti

Hodnotenie návštevníkov: 

Adresa:   , Prešov

Začiatok:  11.02.2019 (00:00)

Koniec:  17.02.2019 (00:00)

Vystupujúci

Popis

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína. Už deviatykrát prebieha aj na Slovensku. Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Vytvára priestor, v ktorom si môžme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosťou, ale vzťahom, ktorý by sme mali rozvíjať. NTM nie je politicky, ani náboženský zameranou iniciatívou, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. O celoslovenskej kampani sa môźete viac dozvedieť na stránke www.ntm.sk. NTM v Prešove organizuje skupina dobrovoľníkov o.z. Naruby a o.z. Ži(vé) vzťahy, ktorá sa snaží povzbudzovať rôzne organizácie, inštitúcie, združenia i jednotlivcov, aby túto myšlienku podporili organizáciou čiastkových podujatí, poskytnutím zľavy, dobrovoľníckym vypomáhaním, propagáciou, či samotným radostným aktívnym prežívaním NTM s manželským partnerom. Ak sa chcete akokoľvek zapojiť, kontaktujte nás na info@ntmpo.sk. AK sa chcete dozvedieť viac o NTM v Prešove pozrite si www.ntmpo.sk Podujatie prebieha pod záštitou primátorky mesta Prešov ANDREY TURČANOVEJ a predsedu Prešovského samosprávneho kraja MILANA MAJERSKÉHO.

GALLERY

comments powered by Disqus