Projekt s názvom: SVÄTOMARIÁNSKA PÚŤ („SVETLO Z VÝCHODU“) - GABOLTOV

Projekt s názvom: SVÄTOMARIÁNSKA PÚŤ („SVETLO Z VÝCHODU“) Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Výstupom projektu v rámci vecnej úlohy 2 je dobudovanie potrebnej drobnej infraštruktúry a rekonštrukcia či modernizácia objektov, nachádzajúcich sa na vytýčenej trase „Svätomariánskej púte“ - 4 objekty na slovenskej strane (Litmanová, Ľutina, Levoča, Gaboltov) a 4 objekty na poľskej strane (Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec). Tieto terénne a iné úpravy napomáhajú k lepšej vizibilite týchto turisticko-pútnických satelitov a zvýšeniu ich atraktívnosti čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť zvýšením počtu návštevníkov a posilnením domáceho i zahraničného cestovného ruchu na oboch stranách pohraničia. V týchto dňoch finišujú práce pri modernizácii pútnického miesta. Ako to vyzerá necelé dva týždne pred Odpustovou slávnosťou v Gaboltove si môžete pozrieť vo fotoreportáži. (zdroj : ONline Bardejov) https://www.facebook.com/ONlineBardejov/

V pútnickom areáli v Gaboltove sa: - opravil prístrešok, prameň sv. Vojtecha a chodníky - doplnili prvky drobnej architektúry: cyklostojany, smetné koše, pitné fontány - pribudol aktívny bleskozvod, smerovníky a informačné tabule o projekte - pribudlo nasvietenie kalvárie pomocou fotovoltických panelov - celý areál sa ozvučil a osvetlil Všetky stavebné práce, ktoré sa vykonali, boli v hodnote 204.400 eur. Mariánsky Gaboltov tento víkend (20. – 21.7.) ožije arcidiecéznou púťou.

GALLERY

comments powered by Disqus