Svätomariánska púť má svoju značku i logo

Myšlienku Svätomariánskej púte spropagovala ďalšia z projektových aktivít – odborné fórum s názvom Svetlo z východu, ktoré sa konalo 2. októbra 2017 v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove. Nosnou témou bol práve religiózny turizmus v Prešovskom kraji. Do diskusných panelov okrem predsedu PSK Petra Chudíka prijali pozvanie vrcholní predstavitelia Rímskokatolíckej aj Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku - Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita a Mons. František Dlugoš, dekan levočského dekanátu, ako aj štatutárni zástupcovia partnerov projektu Jozef Novický, farár farnosti Ľutina, Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová. Na podujatí bola oficiálne predstavená značka a logo projektu Svätomariánska púť, ktoré je jednou z tzv. mäkkých projektových aktivít Inovačného partnerského centra ako marketingového garanta projektu.

Projekt Svätomariánska púť (Svetlo z východu) je spoločným projektom 13 partnerov (7 na slovenskej a 6 na poľskej strane) s hlavným cieľom dobudovania infraštruktúry na vybraných pútnických miestach a ponuky nového produktu cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Projekt sa nachádza vo svojej „prvej tretine“ a jednotliví projektoví partneri naštartovali procesy súvisiace s investíciami.

V Levoči sa realizuje verejné obstarávanie na vybudovanie oddychovej zóny s krížovou cestou, spevnené vjazdy k oddychovým zónam, modernizáciu dámskych hygienických zariadení na Mariánskej hore.

V Litmanovej prebehne výstavba Pútnicko-informačného centra v Litmanovej. Cieľom tejto investície je výstavba dvoch objektov v rámci Areálu pútnicko-informačného centra, ktoré je doplnením chýbajúcej turistickej infraštruktúry na tomto pútnickom mieste. Samotný objekt pútnicko-informačného centra má poskytovať návštevníkom informácie o regióne, zároveň má poskytnúť priestor na rôzne sprievodné aktivity a zázemie pre skromné turistické ubytovanie. Objekt Altánku pre pútnikov s ohniskom má dotvoriť okolie centra a vytvoriť oddychovú zónu s priestorom na relax pre starších i najmenších pútnikov.

V Ľutine investícia zahŕňa vybudovanie niekoľkých drobných stavieb v areáli pútnického miesta pre skvalitnenie infraštruktúry pre turistov a pútnikov. Pôjde o rekonštrukciu spevnenej plochy (námestia) v areáli Baziliky minor v Ľutine, dobudovanie oddychovej zóny (zeleň, lavičky, odpadkové koše), detské ihrisko a rekonštrukciu turistického prístrešku.

Gaboltove bude zrealizovaných viacero menších úprav a stavieb. Opravovať sa budú hygienické zariadenia, prístrešok na podporu pútnického turizmu, prameň sv. Vojtecha i chodníky v pútnickom areáli. V pláne je vybudovanie vonkajšieho osvetlenia, ale i ozvučenia, dobudovanie pitných fontán či informačného systému.

Okrem investičných aktivít sa v rámci šírenia svätomariánskej myšlienky udialo viacero podujatí, ako napríklad výtvarno-umelecké sympózium, na ktorom počas celého týždňa tvorili umelci výtvarné diela na tému Ja pútnik. Myšlienku projektu propaguje aj Krajská organizácia cestovného ruchu počas svojich podujatí, naposledy to bol napríklad v rámci Svetového dňa cestovného ruchu.

Projekt Svätomariánska púť (Svetlo z východu) je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur, z toho na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur.

***

V Prešove 2. októbra 2017
Inovačné partnerské centrum

 

 

Zdroj: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/inpc/o-religioznom-turizme-diskutovali-odbornom-fore.html

comments powered by Disqus