Úvodná konferencia projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)

Projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) je  inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Tá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k Mariánskym tradíciám. Koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj, okrem štyroch farností  na slovenskej strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Na poľskej strane ho podporuje Podkarpatské vojvodstvo,  Inštitút Medzikulturného dialógu Jána Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

Úlohou Inovačného partnerského centra (IPC) v projekte je navrhnúť marketingový koncept medzinárodného turistického produktu „Svätomariánska púť“, kde sa jedná najmä o branding, komunikačnú a digitálnu stratégiu. Zároveň IPC v projekte pripraví komplexné databázy stravovacích a ubytovacích kapacít pre pútnikov a navrhne inovatívny nástroj štatistického merania pútnického turizmu, ktorý doposiaľ neexistuje. V rámci jednej z úloh projektu, ktorou je šírenie myšlienky svätomariánskej púte, zorganizuje IPC štyri mariánske besedy priamo v pútnických miestach (dve na slovenskej a dve na poľskej strane) a tri odborné fóra v rámci Prešovského regiónu.

Fotodokumentáciu z konferencei nájdete na tomto linku.

 

Zdroj: http://ipcpo.sk/sk/aktuality/164-uvodna-konferencia-projektu-svaetomarianska-put-svetlo-z-vychodu

comments powered by Disqus